×

PARȚ 2022

Colectivul instituției, elevii, părinții aduc mulțumiri Ministerului Educației și Cercetării, Guvernului Republicii Moldova, Biroului Politici de Reintegrare pentru susținere și contribuție substanțială în desfășurarea procesului instructiv-educativ al elevilor din Instituția Publică Gimnaziul ,,CONSTANTIN SUCITU”. Prin intermediul PARȚ 2022 aprobat prin HG 410/2022 din 22.06.2022, Instituția Publică ,,CONSTANTIN SUCITU”, s. Corjova, raionul Dubăsari a beneficiat de o sumă în valoare de 100 mii lei, ce au fost folosiți pentru demontarea ușilor vechi interioare din lemn și instalarea ușilor noi din termopan. Lucrările efectuate vor contribui la izolarea termică și acustică mai eficientă. Deasemenea, incinta instituției va avea un aspect contemporan.