×

ANUNȚ

Stimați părinți, începând cu 3 aprilie 2023, în incinta gimnaziului și online pe adresa: gimnaziulcorjova@gmail.com, Dumneavoastră puteți depune actele pentru înscrierea copiilor în casa I-a (7 ani) și în Centrul Comunitar (grupa 0) 5-6 ani, cu limba de instruire – Limba română.

Lista actelor necesare care se anexează la cererea pentru înscrierea copiilor în clasa I în fotocopii:

  1. Buletinul de identitate al părintelui/ reprezentantului legal;
  2. Certificatul de naştere al copilului;
  3. Fişa medicală perfectată până la data înscrierii (Trimitere – extras, formular nr. 0,27/e, Ordinul MS al RM nr. 828 din 31.10.2011);
  4. 2 fotografii ale copilului (mărimea 3x4cm);
  5. Raportul despre dezvoltarea fizică, socio-emoţională, cognitivă, a limbajului şi comunicării precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare la finele grupei pregătitoare (pentru copiii care au frecventat grădiniţa) sau decizia pozitivă a comisiei raionale/municipale de şcolarizare cu referire la maturitatea şcolară.

 

NOTĂ: Fişa medicală (Trimitere – extras, formular nr. 0,27/e, Ordinul MS al RM nr. 828 din 31.10.2011); 2 fotografii ale copilului (mărimea 3x4cm); Raportul despre dezvoltarea fizică, socio-emoţională, cognitivă, a limbajului şi comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi aptitudinilor de învăţare la finele grupei pregătitoare (pentru copiii care au frecventat grupa pregătitoare) vor fi prezentate până la începutul anului de studiu.

Cerere: cere-cl-I-a 2021 ordinul 299 din 24.03.2021