×

ANUNȚ

În baza ordinului nr. 33 din 21 iunie 2023 și în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ general, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.163 din 23.03.2015.

IP Gimnaziul ”CONSTANTIN SUCITU”, s. Corjova, r. Dubăsari anunță concurs la funcțiile de director adjunct pentru instruire (0,5 unități) și director adjunct pentru educație (0,5 unitate).

Dosarele vor fi depuse până la data de 01 august 2023 inclusiv, la adresa s.Corjova, str. S. Lazo 4, Gimnaziul ”CONSTANTIN SUCITU”, e-mail: gimnaziulcorjova@gmail.com.

Condițiile de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. are studii superioare universitare;
 3. are o vechime în activitate didactică de cel puţin trei ani;
 4. la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani;
 5. cunoaşte limba română;
 6. este apt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
 7. nu are antecedente penale;
 8. nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit. g)-r) și art. 301 alin. (1) lit. a)-b) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 sau destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

Actele ce urmează a fi prezentate:

 1. cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1 la prezentul Regulament;
 2. copia actului de identitate;
 3. copia/copiile actului/actelor de studii;
 4. copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;
 5. curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2;
 6. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog), pentru exercitarea funcţiei;
 7. cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere.